Information Fodervärd

Först vill jag göra klart för alla att en fodervärdskatt inte är en gratiskatt.
Det är en alltför vanlig missuppfattning. Att vara fodervärd innebär en hel del förpliktelser och jag som överlåtare äger fortfarande katten.

Personkemin mellan mig och fodervärden är A och O samt att det finns ett tydligt och genomdiskuterat avtal som är rättvist för båda. Jag har sett alltför många helt vansinniga avtal där uppfödaren har allt att vinna och fodervärden inget, dessa är inte ok och gå inte med på såna avtal. Ett exempel är att du betalar nästan fullt pris för katten och uppfödaren skall ändå ha så mycket som 3-5 kullar. Jag värderar mina fodervärdar högt och det är tack var dem som jag kan få långsiktighet i mitt avelsarbete, men jag vet också att det innebär en hel del jobb och pusslande från såväl deras sida som från min för att det ska fungera på ett bra sätt för alla.

Vad innebär det att vara fodervärd?
Att vara fodervärd innebär att katten bor hos fodervärden, men att jag (överlåtaren) äger katten och har rätt att ställa ut och att använda den i avel i en omfattning och under en tidsperiod som vi kommer överens om och som framgår av fodervärdsavtalet. Avtalen kan se lite olika ut men normalt sträcker sig avtalet två-fyra år från avtalsdatum och innebär att jag vill ha 2-3 kullar vid helfoder och 1-2 vid halvfoder (vid helfoder betalar du inget alls och vid halvfoder betalar du som max halva sällskapspriset). Som kull räknar jag minst två levande kattungar vid sex veckors ålder. En hankatt på helfoder vill jag använda till minst 2-4 parningar som resulterar i konstaterad dräktighet hos honan.

Som ägare till katten står jag alla kostnader som har att göra med avel. Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag, lite kort beskrivet det står mycket mer tydligt specificerat I kontrakten.. En hona på foder får normalt sin kull hos fodervärden - därför vill jag att fodervärden bor nära mig. Det innebär att fodervärden måste vara beredd att passa/ta semester eller dylikt runt de dagar då förlossningen är inplanerad. Jag förväntar mig att fodervärden kontaktar mig när bebisarna är på väg och kommer då som ett skott om det pga avståndet är möjligt, annars finns jag på telefon. Kullen är mitt ansvar. Fodervärden får också räkna med att jag som uppfödare regelbundet hälsar på under kullens uppväxt. Det är mitt ansvar som uppfödare - jag ingår lite i konceptet så att säga.

En hane på foder kan antingen genomföra sina parningar hos fodervärden (dvs honkatterna hälsar på hos fodervärden) eller ibland hos honan. En del hankatter blir fertila tidigt och detta kan ibland leda till problem. En fertil hankatt katt kan (men långtifrån alltid) skrika och gorma och vara oerhört rastlös. I värsta fall kan han börja strila (kissa). Så kan man inte ha det och jag vill att katterna ska leva långa bra liv som sällskapskatter efter det att deras avelskarriär är över. Om detta skulle inträffa får vi komma överens om en lösning som fungerar såväl för mig som uppfödare som för katt och fodervärd.

Kan jag ångra mig?
Ja, det kan du, men precis som när du köper en egen katt är det ett stort ansvar att ta hand om ett litet liv. Katten bryr sig inte ett dugg om att jag står som ägare - den kommer att se Dig som sin matte eller husse. Ta inte en foderkatt "på prov" utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket eller ännu mer än ett kattköp. Alla katter är värda lyckliga och långvariga hem. Ibland finns det goda skäl till varför fodervärdskapet måste omprövas, kanske har din livssituation förändrats på ett sätt som du inte kunnat förutse. Då får vi försöka lösa detta på bästa sätt, se över vilka möjligheter som finns och hur vi kan lösa det på bästa sätt.

Vem vill jag ha som fodervärd?
• Du som är ärlig och klok och som älskar katter
• Du som är villig att lära dig mer om katter i allmänhet och MCO i synnerhet
• Dig som personkemin stämmer med
• Du som har tid och lust att sätta av den tid som behövs för att föda upp kull - vid hona
• Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt och låta honom bli far - vid hane
• Du som inte har någon katt sedan förut, eller som allra mest två katter
• Du får gärna ha ett hem med barn och liv och rörelse - inget krav