Väntas vecka 12
2019
Mor: Dagdrivarn Extra Evalia
Svartsilvertabby Harlekin (ns 02 22)
DNA-NEG
HCM: Normal
HD: Normal/Normal
Kloner: 16,6 %
COI: 3,70 %
Stamtavla

Far: Coonieland-Eden Chester
Svartsilvertickad (ns 25)
DNA-NEG: N/N
SMA: NEG
HCM: Normal
HD: Normal/Normal
Förväntade Färger
Hanar Honor
Svart Svarttabby Svarttigré Svarttickad Svartsmoke Svartsilvertabby Svartsilvertigré Svartsilvertickad (Varierande mängd vitfläck) Svart Svarttabby Svarttigré Svarttickad Svartsmoke Svartsilvertabby Svartsilvertigré Svartsilvertickad (Varierande mängd vitfläck)

Planeras Våren
2019
Mor: Magyl Mulan
Svart Bicolor (n 03)
DNA-NEG
HCM: Normal
HD: 1/1
Kloner: 24,1 %
COI: 8,19 %
Stamtavla

Far: Coonieland-Eden Chester
Svartsilvertickad (ns 25)
DNA-NEG: N/N
SMA: NEG
HCM: Normal
HD: Normal/Normal
Förväntade Färger
Hanar Honor
Svart Svarttabby Svarttigré Svarttickad Svartsmoke Svartsilvertabby Svartsilvertigré Svartsilvertickad (Varierande mängd vitfläck) Svart Svarttabby Svarttigré Svarttickad Svartsmoke Svartsilvertabby Svartsilvertigré Svartsilvertickad (Varierande mängd vitfläck)